0

CNC CHỤP BÌNH DẦU PHUỘT SAU PANIGALE / XDIAVEL

Mã sản phẩm: TM410R
870,000₫

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XESBK 1199 Panigale 2012-14SBK 1299 Panigale 2015-17SBK 899 Panigale 2013-15SBK 959 Panigale 2016-17XDiavel 2016-17XDiavel S 2016-17

Màu sắc

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XE

SBK 1199 Panigale 2012-14
SBK 1299 Panigale 2015-17
SBK 899 Panigale 2013-15
SBK 959 Panigale 2016-17
XDiavel 2016-17
XDiavel S 2016-17

Sản phẩm khuyến mãi