0

CNC BẢO VỆ BƠM NƯỚC DIAVEL / M821-1200 / MULTIS

Mã sản phẩm: PZ704R
2,850,000₫

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XEMonster 1200 2014-16Monster 1200 R 2016-17Monster 1200 S 2014-16Monster 821 2014-17Multistrada 1200 2015-17Multistrada 1200 Enduro 2016-17Multistrada 1200 S 2015-17Multistrada 1200 S Pikes Peak 2016-17Multistrada 950 2017

Màu sắc

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XE

Monster 1200 2014-16
Monster 1200 R 2016-17
Monster 1200 S 2014-16
Monster 821 2014-17
Multistrada 1200 2015-17
Multistrada 1200 Enduro 2016-17
Multistrada 1200 S 2015-17
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2016-17
Multistrada 950 2017

Sản phẩm khuyến mãi